אהרוני ואשתו פרידה יושבים על שפת ים המוות כבר עשרים וכמה שנים טובות ורעות. הם היו מראשוני המתיישבים. יושב הוא בקיוסק שלו, צובע את הכיסאות בכל מיני צבעים, בכל מיני צירופים, מחפש מעיינות, מוצא אותם, קורא אותם בשמו, ממציא פטנטים (טיט בן המקום שאינו צריך למלט, מיני מזגנים שלא צריכים חשמל ועוד).

בין הזמנים הוא מתכנן את בית המלון שלו, בית מלון עממי שווה לכל נפש הזקוקה לים המלח. ואליבא דאהרוני, כל נפש זקוקה לים המלח. כל מי שמגיע לים המלח ולא רפא לו – כיוון שפגע בו אהרוני. חזקה עליו שאהרוני יחפש לו צרי. רבים יישבעו שלא רק יחפש, אלא גם ימצא. שהודות לאהרוני הם מהלכים שוב, על רגליהם, גמרו עם הפסוריאזיס, האטריטיס ועתים גם עם בעיות הלב. 

ים המלח עם כל דבר.

ובכן, אהרוני התחיל עם המרחצאות. חפר בור ומילא אותו במי גופרית. אחר כך בנה אמבטיות. אחרי כן המציא שיטות רחצה בים, במעיין החם. אחרי כן התחילו לנהור אל סדום השוממה גם אנשים. ביניהם אפילו הנשיא בן-צבי. אחרי כן גילו את ים המלח משרד התיירות ורשויות פיתוח. באו ואמרו לו "מה אתה עושה פה?" 

מכאן לכאן, מכל הממלכה של אהרוני נשארה רק פרידה, שעושה קפה וסנדוויצ'ים, והקיוסק בשכירות. נשארו גם הפטנטים. וביניהם נגלה לאהרוני שהתחתונים חמים והעליונים קרים. בקיצור, כשסוגרים על החמים בקרים – הם חמים עוד יותר. נידנד למי שנידנד, ובנו מעין סוללה מאבנים, חול ובוץ ושאר דברים טובים המצויים בים וסביבתו. כך אין מניחים למים המלוחים לברוח, ועוד מוסיפים עליהם מים קלים ממעין הגפרית.

מכאן לכאן, כל מי שלבו חפץ יכול לרחוץ בבריכה הסולרית שיש בה גם מי גפרית. וכך גם עשיתי אני. אהרוני לובש סוודר בחורף החם של ים המלח, וכך גם פרידה אשתו, וכך גם עמוס ראש המועצה, הלובש על הסוודר גם בטלדרס. וכולם אומרים מי זה רוחץ בחורף בים? משוגעים! אך ים המלח מלא תל אביבים וירושלמים, וסתם סקנדינבים ואמריקנים המתפוצצים מחום. 

הלכנו, אפוא, גם אנו, לרחוץ בבריכה של אהרוני.

"עמד עלינו אהרוני ושאל נו מה, חם?"

עמד עמוס ולא האמין, עד שהראינו לו שהרגל חמה והזרוע קרה.

קרה כקרח היתה שכבת המים העליונה שלא נמהלה כהוא זה במי הבריכה החמים בעומק. הנה שתי שכבות מים, זו על גבי זו, כאילו שתי שכבות קרם בצבע שונה; כאילו קצפת קפואה בתוך קפה רותח; כאילו גלידה על יין חם. אהרוני הגיע כבר ל-52 מעלות חום בבריכת הגפרית שלו. ביום שבו רחצנו היו רק 40 מעלות... והיה קר-חם, קר-חם, קר-חם...

עיקר שכחתי: אהרוני הוא יזם בית המלון "צל הרים" ואחד מבעליו. אותו "צל הרים" הסמוך לבריכה הסולרית, ואשר יופעל כולו בעזרת האנרגיה המופקת ממנה – וכך יהיה הלקוח הראשון של הניסיון.