חברי דגניה ב' שרויים בקדחת. אך אל פחד. אין זו אלא קדחת של הכנות לקראת סדר פסח. הקבוצה עוברת "בדיקת חמץ", שכמוה טרם ידעה. והכל בזכות אורח ממלכתי.

זוהי, כמדומה, הפעם הראשונה שנשיא ישראל ישב בסדר פסח לפי המסורת הקיבוצית – כולל הגדה מיוחדת ושירים מיוחדים.

על אף העובדה שאנשי דגניה ב' רגילים לטפוח על שכמם של שרים ורמי-מעלה (יו"ר הכנסת קדיש לוז הוא חבר דגניה ב', ולוי אשכול עדיין חושב את דגניה ב' לביתו), העושים לא פעם תורנויות בחדר האוכל, גדולה ההתרגשות לקראת אירוח הנשיא. כבר עכשיו קשה להידבר עם חבר דגניה, בלי שיבקש – "הבה נדחה זאת עד לאחר הסדר..."

"אנשים מוזרים," אומרים השכנים, אנשי דגניה א' ומושכים בכתפיים. אך נראה, שהקנאה אוכלת אותם.