2.6.69
קראנו בהתרגשות מה, שמשלחת של 30 נשים, המייצגות את ארגוני הנשים היהודיות בכל רחבי העולם ואשר פתחה ביום ראשון את הקונגרס העולמי שלה – התייצבה לפני שני הרבנים הראשיים וביקשה להנהיג הקלות בדיני אישות.

ומה היתה תשובתו של כבוד הרב אונטרמן? "אתן יודעות שיש דברים מוצקים בהלכה שאי-אפשר לשנות אותם לצורך זה או אחר. אולם צערן של נשים סובלות הוא תמיד לנגד עיני הרבנים ולבנו נתון לגורלן..."

ובהזדמנות זו הביע כבוד הרב משאלה, מבקש הוא להשמיע באוזני הנשים היהודיות דבר המעיק עליו מאוד וגורם לו חרדה ודאגה לשלמות המשפחה בישראל ובקהילות הגולה. זהו עניין האופנה המודרנית, שקוראים לה "מיני." אופנה זו אחראית, לדברי הרב הראשי, לתופעות חמורות בחיי המשפחה. נציגות ציבור הנשים צריכות להפעיל את השפעתן, כדי שנשים ואימהות צעירות יימנעו מללבוש לבוש "מיני" שסופו להביא לפשע ולחטאה. לא ייתכן שבנות ישראל, מזרעו של עם עתיק יומין, לא תוכלנה לעמוד נגד אופנה זו בימינו, שאין לה כל הצדקה והכרח, וכו'..."

מה אגיד – יש הרבה נחמה בדברי הרב: שישו ושמחו בנות ישראל! "צערן של נשים סובלות הוא תמיד לנגד עיני הרבנים ולבם נתון לגורלן..." וכואב לבם על אלמנות צעירות החייבות להמתין עד שהיבם שלהן, שהוא לדוגמה בן 7 יתבגר ויתן להן חליצה, אם ירצה... שאם, אחרי הרבה שנות חיי בדידות תפגושנה באיזה גבר ושמו יהיה כהן – אסור יהיה לה להתחתן בו אלא אם כן תיסענה לאמריקה... (למרות שבית המקדש טרם נבנה מחדש, ואין עוד כהנים...). שיהיו זכויות גירושין שונים לאיש ולאישה; עדיין קיימת עגינות... וכל אלה הם רק כהוא זה אל מאזני אי-הצדק בדיני האישות שלנו... אבל מה לעשות ו"יש דברים מוצקים בהלכה שאי-אפשר לשנות אותם..."

על כן, כבוד הרב, תבין – שאם כי רגליים אינו מן "המידות הנאות" של האישה היהודייה – היא לא תוותר על קיצור המכפלת. האישה העברייה לא תחמיץ אף הזדמנות שבה תוכל לשנות משהו בלי שתצטרך לפנות לשם כך לרב והוא, במקום לשנות ולהקל, יבטיח לה ש"צערן של נשים סובלות הוא תמיד לנגד עיניו..." אבל "ישנם דברים מוצקים בהלכה שאי-אפשר לשנות אותם..." והוא מבקש לא לסכן את שלום המשפחה על ידי קיצור המכפלת...

מכפלת – אינה דבר מוצק בהלכה, וקיצורה מקל על ההליכה אך לא על ההלכה... וצר לי לומר, והלוואי שאתבדה – כל הוועידה הזו של ארגוני נשים יהודיות – נקווה שתעסוק גם בעניינים אחרים לבד מ"דיני אישות." כי עד שלא יהיו רבניות שתעסוקנה בהלכה, לא יהיו בה הקלות, אלא לפי גודל הצער של רב זה או אחר. ובמחשבה שנייה – ואם תהיינה רבניות, מה אז?! מה הם ה"גאלדענע גליקן" שהביאו חברות הכנסת לבוחרות שלהן? 

שה-שה – יאמרו. הן הביאו. בחוקי עבודה, בדיני ירושה, בהמצאה הזו ששמה "הידועה בציבור." בקיצור – רבניות אחדות – אם לא יועילו – לא יזיקו? ועד אז, אין לנו ברירה אלא להמשיך ולסכן את שלום המשפחה על ידי קיצור המכפלת.