22.1.68
הכנר הנודע יהודי מנוחין יבוא בימים הקרובים לישראל ויופיע בסידרת קונצרטים עם התזמורת הפילהרמונית. בואו אלינו יעורר בוודאי מחדש את הוויכוח מסביב להופעתו בלונדון לטובת ה...פליטים הערביים. יהודי מנוחין עצמו יודע את הצפוי  וראה צורך להכין מראש תשובה למבקריו. הוא עשה זאת במכתב ששלח באלה הימים לשניים מידידיו בארץ.

במכתב זה כותב, בין השאר, יהודי מנוחין: "אתם יודעים, מה קרוב ללבי עתיד מדינת ישראל ועתיד עמי... רק התמיכה המלאה של באי הכוח והמנהיגים של עמי, מירושלים ועד לונדון וניו יורק, עודדה אותי למחוותי כלפי הפליטים הערביים... בתור יהודים עלינו לנסות להימנע מדעות קדומות כלליות, כי בגללן סבלנו יותר מדי עד שאנו מצידנו נדון לחובה את כל הערבים. כדי להפיג חשש מוצדק – קיבלתי בכתב הבטחה מפורשת משני מנהיגי אונר"א, כי הכסף מהקונצרט שלי בלונדון באוקטובר 1967 יועבר אך ורק לצורכי עזרה נחוצה ודחופה. מיותר לציין, שכבר נתתי שלושה קונצרטים גדולים לטובת קרן העזרה של מדינת ישראל."

יהודי מנוחין אף מצא לנכון להוסיף: "אודה, אם אחרי שיחה בנידון עם הידידים תפרסמו את תוכן מכתבי זה לעמי, במדינת ישראל. יהיה זה בוודאי משום טיפשות לצפות להסכמה כללית לגישתי כבר עכשיו, אך בקרבי חיה הכמיהה למצוא את מלוא ההבנה אצל אלה אשר כלפיהם מרגיש אני אהבה עמוקה ונאמנה."