6.12.62
פרופ' שמואל סמבורסקי, פרופסור לפיסיקה באוניברסיטה העברית בירושלים, ומי שהיה ראש המועצה המדעית בישראל, לא ינאם בוועידת "העולם בלי פצצות אטום", שתיפתח מחרתיים באקרה, ביוזמתה של ממשלת גאנה.

שמו של פרופ' סמבורסקי הוצע כנואם בוועידת אקרה על ידי שגרירות ישראל בגאנה, אולם מזכיר הוועידה, מר בוטנג, הסביר, כי הצעה זו הגיעה לוועדה המכינה באיחור.

מר בוטנג טען עוד, כי לא היתה כל כוונה של אפליה באי-הזמנת נציג ישראלי, בהוסיפו, כי "אילולא המתיחות בין ארצות ערב לביניכם, לא היתה ישראל רואה פגיעה באי-שיתופו של נציג ישראלי בין נואמי הוועידה." הוא הסביר לנו, בשיחה מיוחדת, כי אי-ההזמנה נובעת רק מסיבות טכניות. לעומת זאת טוענת שגרירות ישראל באקרה, כי הוועדה המכינה לא טיפלה ברצינות בעניין הזמנתו של ישראלי לוועידה זו. על כך השיב מר בוטנג: "אנו מקווים לתקן את הרושם המוטעה בעתיד, שהרי אין ספק, שלו הוזמן לוועידה איש כמרטין בובר, היה הדבר מעלה את רמתה."