1.4.60

תייר אמריקני ישיש נטפל לקרוביו שיתלוו אליו בטיסתו לאילת.

"איך זה ייתכן?" – טען; הוא בא לביקור של שבועיים בישראל ויבקר באילת, ואילו הם, הוותיקים טרם היו בה.

לאחר שהתייר שילם את הוצאות הטיסה בעבור כולם, שעלו כמאתיים לירות, הגיעה הקבוצה בשעה טובה ומוצלחת למחוז חפצה. הקרובים – עם ציוד ליומיים; התייר – בלוויית מצלמה. אך ירדו מן האווירון, הסתכל הישיש סביבו – "ובכן זוהי אילת?!"

אמרו לו, שאכן זוהי. הוציא האיש מצלמה, צילם את שדה התעופה, אכל את ארוחת-הצהריים הנכללת במחיר הכרטיס, צילם גם במסעדה ואמר:

"נו, עכשיו הייתי גם באילת, ויש לי גם הוכחה. חוזרים!"