19.6.70

באחד ממשרדי הסוכנות, פנה זוג תיירים מאירופה לברר אפשרויות של קליטה בארץ. הוא בן 70, היא בת שישים פלוס. הוא עובד שם ומתקיים איכשהו. היא עוזרת לידו.

מה יעשו אם יעלו לישראל. התִמצא להם עבודה, היכן יגורו – איך – חושב הפקיד יוכלו למצוא מקומם בין אנשים, ובגיל שלו...

ישבו שעה ארוכה. מתוך דבריהם הסתבר שכמהים הם לעלות. ערירים הם, ועצוב להם – ואחר ככלות הכל, מה יש להם, זרים הם!

מצד שני – והיה אם יעלו – מה יהיה? מה יעשה יהודי זקן כמוהו?

"אגיד לכם מה, - אמר לבסוף הפקיד - לפי דבריכם אני רואה שיש לכם שם, במקום בו אתם חיים. הכל – ולא כלום."

"אם תעלו לישראל – אמר - יהיה לכם לא כלום – והכל."

"עכשיו תעשו את החשבון"