1.4.60

שני נציגים של חברות תעופה זרות, אחד מישראל ואחד מיפאן, נפגשו וכל אחד הפגין את ידיעת הפולקלור והשפה של הארץ בה הוא עובד.

בין השאר התפאר ה"גוי" הישראלי בחכמתה של הלשון העברית ובהגיון שבה:

"למשל", טען, "קח את המלה 'לעשן' – היא באה מהמילה אש – האין זו חכמה?"