הנשיא נקרומה הבטיח אתמול אחר הצהריים למשלחת גרמנית לטפל בבקשת ממשלת בון להסגיר לה את פושע המלחמה הנאצי, רוברט שומאן, העובד בגאנה כרופא ממשלתי.

"לא ידעתי, שיש נאצי בשרותנו. אטפל בעניין והנני מבטיח לסדרו," אמר הנשיא נקרומה לחברי המשלחת, הסופר ריכטר, המשמש יושב ראש אגודת הסופרים הגרמנים, וחברו בוכבינדר.

לפני הפגישה הראו לי שני חברי המשלחת – המשתתפים בוועידת "העולם בלא פצצה" המתקיימת באקרה – מיסמך, שהתכוננו להציגו לפני הנשיא נקרומה. לפי מסמך זה, נאשם שומאן ב"רציחות רפואיות", שעלו בזוועותיהם על מעשיו של יוזף מנגלה, הרופא של מחנה אושוויץ. ריכטר אמר, כי יציגו את המיסמך לפני הנשיא נקרומה, לפי בקשת ניצולי אושוויץ.