6.5.68
ביקשנו לברר, היכן מתקיים כנס המנתחים הפלסטיים, שנפתח ביום ראשון זה.

לשם כך התקשרנו עם הסתדרות הרופאים ונדהמנו לשמוע את תשובת הפקידה, כי היא אינה יודעת. לא. לא רק היא – במשרדי הסתדרות הרופאים איש אינו יודע.

היכן לברר, אפוא?

חשבה וחשבה ומצאה עצה. להתקשר עם אחד הרופאים שבשמו נקבה, העובד ב....בית חולים מאיר, בכפר סבא.

סדר למופת!