22.1.68
לבוש אלגנטי, תסרוקת עשויה בקפידה, נעל גבוהת עקב וגרב דקיק, כסיות ביד אחת, כוסית ביד שניה  ארגון אמהות עובדות עורך "קוקטייל פארטי" לפי כל גינוני הפרוטוקול – לכבוד אחת החברות הצעירות שלו, היוצאת בשליחות דיפלומטית לוושינגטון  כעזר כנגדו.

"הנגדו" – הוא רב אלופנו הנערץ, יצחק רבין, שנתבקש לבוא למסיבה בהזמנה מיוחדת.

כתבה לו אורה נמיר, מזכירת ארגון אמ"ע בתל אביב, שהחברות יראו זאת לכבוד לעצמן, אם לא תפחיד אותו מסיבה על טהרת הנשים, ויבוא גם הוא להיפרד מן החברה לאה רבין היוצאת ללוות בעלה, השגריר המיועד של ישראל בארצות הברית.

"כשנמצאות שתי נשים בחדר, יצחק כבר אינו מרים עיניו – שלוש מעלות סומק בלחייו – אז הוא יבוא לאולם מלא נשים?! איפה!" מספרים כי כך הגיבה רעייתו.

פתחה את המסיבה, באיחור של שעה, הגב' אורה נמיר. ובין השאר השיאה עצה ללאה רבין – מאשת איש ציבור לאשת איש ציבור, המבקשת לעסוק בענייני ציבור. וגם אם אינה מבקשת לעשות כן – תעסוק בכל מיני פעילויות כאלה, ככה זה.

"הרבה יותר קל," אמרה אורה. "לפנות לאישים, מוסדות וכו' – בבקשת עזרה ולהשיגה, ממעמד של אשת איש חשוב. לעתים אף משיגים 'כאשתו' יותר מאשר משיג הבעל בלי תיווכה." והיא מייעצת לה לנצל את מעמדה זה, כי הוא לטובת הכלל, ומקצר מאוד את הדרך הפרוצידורלית והביורוקרטית...

ארגון אמהות עובדות מקווה כי לאה רבין תמשיך בפעילותה למענו – בארצות הברית, במסגרת התנועה-האחרות של "הפיוניר וימן" ובביתן הישראלי.

המסיבה נתאחרה, וכל החברות הכבודות והנאות עמדו על רגליהן שעה ארוכה בשל הגברת בבה אידלסון "שחזרה מתנשמת מן החזית," כפי שאמרה.

"חברות," אמרה בבה. "איני יודעת מתי כבר יתחילו להביט בנו ולחשוב עלינו כעל בני אדם ולא רק כנשים שעניינן המטבח והבית. מתי כבר תתחיל מפלגת הפועלים לתת שוויון זכויות לחברות המפלגה, גם כנבחרות... למזכירות המורחבת של תנועת העבודה הישראלית, שמפא"י בלבד הוסיפה לה 50 חבר, ישנן רק חמש חברות...