1.4.60

אחד שחזר ממסע במזרח הרחוק, עטף את ראשו בטורבן הודי ססגוני לכבוד נשפיה פורימית.

"הזהר," אמר לו ידידו "שלא להתקרב לבית הספר לפעילי ההסתדרות. הם עוד עלולים לעשות לך... קורס!"