מילים ולחן: עפרה אליגון 


אמא אמא (פר פפם פם)

הערב מה נשיר? (פר פפם פם)

נשירה שיר נאה (פר פפם פם)

ליבך יהיה גאה (פר פפם פם ר פפם פם ר פפפם) 


כי יאהב אותך (פר פפם פם)

כל אדם 


אמא אמא

ילדון עני אני

ואין לי שי מתאים

לתת למלכתי 


פה אשיר שירי

על תופי 


אמא אמא

הערב מה הוא שר לך?

הוא שר לך שיר יפה

ליבך יהיה גאה 


כי יאהב אותך

לעולם